23. oktober 2008

Hele 11 medlemmer kom denne gang, og det ble jobbet rundt omkring på flere steder i lokalet. Under Mjøndalen stasjon jobbet to personer med å legge en veksel (deres første i klubbsammenheng), ved Gystad ble det lagt underlag for en vei til stasjonen (se bilde), under godsområdet ble det koblet ledninger som aldri før, og på oversiden ble det montert en rundt 3 meter lang støttemur. Flere personer fortsatte jobbingen over midnatt.