7. september 2023

Byggekveld, med 14 medlemmer til stede. Det ble blant annet plantet busker og trær på fjellskrenten ved havna samt ballastert en del spor på havna. På et jorde nær Mjøndalen ble en flokk med kuer midlertidig jagd bort og en tomt for et nybygd hus tok form. Noen tog, både smalspor og normalspor ble også prøvekjørt. Ut på kvelden ble det servert lettsprengte pølser.
Nattskiftet fortsatte etter at referenten dro hjemover ved 23-tiden.

Ballastering av havnespor

Et smalsporlok veltet under prøvekjøring

Beplanting av fjellskråning

Det ble lagt et lag Mod Podge på bekken

Etablering av hustomt

Havna har fått en kran til