Torsdag 3. juli 2008

Byggekveld, med 5 medlemmer og 3 gjester innom. Temperaturen var nærmere 30 grader, så arbeidsiveren var ikke den største. Dog ble det foretatt en del ting, bl.a. ble en vekselmotor på godsområdet åpnet for ettersyn. Det ble bedre, men vi oppdaget ytterligere veksler som trenger reparasjon. Nattskiftet diskuterte også en del rundt arbeidet med kabling av lokalet, noe som ble avsluttet en god stund etter midnatt.