29. september 2022

Kjørekveld, med 15 medlemmer til stede. Etter at en innsatsgruppe nå ser ut til ut ha funnet og løst digitalanleggets x-bus problemer, forløp kvelden uten noen rapporterte problem med håndkontrollere. Vi har riktignok ikke signalsystemet oppe og går ennå, men den relativt tette trafikkavviklingen bød ikke på andre problemer enn en avsporing nå og da. Hovedvekten av kveldens rullende materiell var fra Norge og Tyskland. Det var dog kun ett damplok å se. Både de nye havnesporene og oppstillingssporene ble benyttet. Trafikken stilnet av utover kvelden, og ved 23-tiden var de fleste tog pakket ned.

På vei mot Solberg

Lokalen klar til avgang fra Rognmo

Godstog med El14

Containertog med El16

Kryssing på Gystad

Tysk BR 85 damplok på Mjøndalen

El10 ved Mjøndalen

To godstog med El16

Trippel 69-sett på Solberg stasjon

Godstog med El14

Full stasjon

64-motorvogn ved stallen på Solberg

Tysk passasjertog med V200

3 x TEE

Skd 214 på Solberg Skifte

Enden av et passasjertog på Mjøndalen

Tysk godstog på Mjøndalen

Påfyll av drivstoff på Rognmo

Et lite uhell

GHBs eget lokomotiv ved lokstallen på Rognmo

En liten pause før dagens arbeid starter