17. januar 2019

Byggekveld, med 15 medlemmer til stede. Vi jobbet bl.a. med å rive bakre kant av rammeverket ved Mjøndalen, plattformsarbeider ved Fossli, ballastering på smalsporbanen og utplassering av bygninger ved Mjøndalen. Det ble også jobbet med fjernstyringen samt satt inn innervinduer i sosialrommet.
Nattskiftet fortsatt etter midnatt.

Rivingsarbeider ved Mjøndalen

Ballastering av smalspor

Utplassering av nye bygninger (ved Mjøndalen)

Tilpassing av godsrampe ved Fossli

Innmontering av innervinduer