Torsdag 9. mai 2002

Folk fra stiftelsen hjalp oss med å ta ned trappen til 3. etasje. (Eller vi hjalp de, de har håndverkere, som vi ikke har.) Bodvar og Svein-Martin var med fra DMJK. Trappen var ganske tung, men med litt tau og ganske mange folk gikk det greit å få den ned.
Nå er alt klart til å montere ny trapp. Vi håper den er klar innen 2 uker, så vi kan komme opp igjen.