Torsdag 29. januar 2004

Kjørekveld, med 9 medlemmer og noen gjester innom. Selv om det til tider var tilløp til køkjøring på anlegget, forløp avviklingen av trafikken svært greit. På det midtre bildet ser vi en El13 som har slitt seg opp til Rognmo med hele 30 vogner på kroken, det måtte ha skyvehjelp fra et ekstra lokomotiv i stigningene. Det siste bildet viser en avsporing ved innkjør til Fjell stasjon. På det første bildet er et annet tog klar til avgang fra samme stasjon.
Vannet var kommet tilbake i bygget, så pølsekjelen var sikret. De siste togene rullet inn på stasjonen noe før midnatt.

Klar til avgang

Langt godstog på Rognmo

Avsporing ved innkjør Fjell stasjon