Torsdag 21. september 2006

4 medlemmer stilte denne kvelden. I tillegg fikk vi besøk av en gjest, som forlot lokalet senere på kvelden som nytt medlem! Det ble gjort stor innsats på kablingsfronten, hele tre mann var i sving. Fjerdemann konsentrerte seg om landskapsbygging samt rydding. Også denne gangen fortsatte arbeidet til over midnatt. Kabling inne på verkstedetTunnelåpning nr.4 begynner å bli ferdig

Kabling inne på verkstedet
Tunnelåpning nr.4 begynner å bli ferdig