30. august 2012

Kjørekveld, med 18 medlemmer og minst 8 gjester innom. Det var mange mennesker i lokalet og mange tog på sporene. Tidvis ble stasjonene fylt opp og trafikken gikk langsomt. Senere på kvelden var det færre tog, men de var til gjengjeld desto lengre og mer støyende…
Trafikken stilnet av da klokken nærmet seg midnatt.

Tungt amerikansk godstog på Solberg stasjon

El 2 på Gystad stasjon

Tung godstrafikk gjennom Solberg

Fra svingskiven på Rognmo

På vei inn på godsområdet