Torsdag 3. januar 2008

Nytt år, og nye medlemmer… Totalt meldte 3 stykker seg inn. Denne kvelden var vi 8 medlemmer tilstede, 2 av disse nyinnmeldte. Det ble jobbet med mange ting: Montering av nye vekselmotorer (3 stk), kobling av strøm til skinner, bygging av stillverkspanel etc. Det ble også lagt litt ny ballast, skaffet tilveie fra en ny «ballastleverandør» i klubben.
Nattskiftet holdt stand til etter midnatt.