18. juni 2015

Byggekveld, med 11 medlemmer tilstede. Av kveldens arbeidsoppgaver kan nevnes detaljering i området rundt Solberg, kabling av smalspordelen og landskapsarbeide ved gartneriet. Som vanlig ble  en del tog prøvekjørt. Vi fikk også støvsugd litt foran neste ukes kjørekveld.
Det var ingen nattskift denne gang.

Det er kommet opp gjerde mellom byen og stasjonsområdet

En flott skrothaug ved Solberg industriområde

Landskapsarbeider ved gartneritomten