4. desember 2019

Vi var fire personer som stilte til årets siste seniorkjøring. Denne gangen gikk det i norske, tyske og amerikanske typer samt at et ugresstog var leid inn fra Tyskland. Det er jo slutten av juli og ugresset gror. Spesielt fikk GHB banen en god del av væskene og det kan nok trenges. Det har vært problematisk å få lok opp til høvleriet i det siste.
Trafikken gikk uten de store utfordringene. Signalene fungert stort sett slik de skulle. Kjøringen ble bare avbrutt av kaffe og kaker samt prat.

Type 26, 31 og 49 slapper av

Dovregubben klar med tog

Et besøk fra sørligere breddegrader

Innleid sprøytetog klar til innsats

Milwaukee Road på ukjente trakter

Sprøytetoget på GHB banen

Type 21 med passasjertog