5. august 2010

6 medlemmer og et «støttemedlem», les: mamma, var til stede i løpet av kvelden. Arbeidet som ble utført var støping og tilpasning av en fjellvegg, produksjon av småtrær (et av våre yngste medlemmer ble satt i sving her) og noen arbeider på en bygning til Miøndalen stasjonsområde. Ingen avslørende bilder av denne foreløbig, men følg med, følg med, dette blir en liten lekkerbisken! Det ble også utført oppdatering og justering av et par dekodere med påfølgende (vellykket) prøvekjøring.

"Kosekjøring" med en 31-maskin

Spesialtilpasset fjellskråning

Trebygger #1

Trebygger #2