18. februar 2016

Hele 16 medlemmer stilte denne byggekvelden.Vi jobbet med smalsporstasjonen, snekret underlag for spor ved Sigdal, ferdigstilte jobben med signaler på strekningen Solberg – Rognmo, detaljerte litt på anlegget samt prøvekjørte noen tog. Og så ble det ryddet litt fremfor neste uke kjørekveld.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

Det gamle stillverkspanelet ble midlertidig satt opp igjen

Prøvekjøring med type 39

Det er endelig kommet noen arbeidere på plass på Rognmo

Smalsporstasjonen, prøvemontering av veksler

Enkelt innkjørsignal på toppen av stigningen mot Gystad