Torsdag 26. januar 2006

Hele 14 medlemmer og 2 gjester denne kvelden. Byggingen fortsatte i godt tempo og vi kunne notere at «the golden spike» ble slått inn i løpet av kvelden. Det gjenstår fortsatt en god del arbeid før vi har noe kjørbart, men vi har ihvertfall nå et sammenhengende spor rundt lokalet.

Her skjedde sammenskjøtingen av sporet

Trase over nødutgangen