Torsdag 1. mai 2003

8 medlemmer stilte denne gang. Mye tid ble benyttet til planlegging av det nye anlegget. Vi fikk også lagt kryssfiner på de to seksjonene som skal utgjøre Mjøndalen stasjon.