20. august 2009

Denne gang var vi 6 medlemmer tilstede. Det resterende av spor og sviller på GHB ble malt, fjellskråningen fra sist uke fikk farge og første lag med grønt, en ny fjellskråning ble modifisert, det ble laget underlag for skråningene ved veibroen på Mjøndalen og det ble også gjort noe snekkerarbeide. Senere på kvelden ble det feiet og ryddet litt med tanke på neste ukes kjørekveld. Det ble arbeidet til over midnatt.

En ny skråning ved Gystad
Stadig fremgang ved Høvleriet