30. november 2017

19 medlemmer møtte til kjørekveld. Det var masse tog, fulle stasjoner og tidvis kranglete signalanlegg, men en rekke flotte tog å se. Utpå kvelden ble det servert helsprengte pølser før kjøringen fortsatte. De siste dro hjem litt før midnatt.

Passasjertog møter tømmer/containertog

Kipptog klart til å dra fra Solberg godshus

Britisk passasjertog på Solberg

Type 26 med teakvogner

Britisk motorvognsett

Nohab i lange baner

Passasjertog med dobbel Di3

Tysk passasjertog på vei inn på Solberg

Arbeidstog på vei inn til Solberg Skifte

Nohabtreff i lokstallen på Solberg Skifte

Skifting med Skd 206 på Solberg Gods

Tømmer på vei til høvleriet

Japansk motorvogn

Robeltralle på Rognmo