6. juli 2023

Byggekveld, med 9 medlemmer og en gjest til stede. Det ble arbeidet med utvidelse av betongkaien, frontpanel ved Rognmoåsen, smalsporstillverk ved Solberg samt forsøkt ryddet i PC-problemer (vedr. dekoderprogrammering). Det ble også prøvekjørt en del tog, ikke mindre enn 3 El17-maskiner var å se. Ut på kvelden ble det servert godt sprengte pølser, og litt over klokken 23 dro de tre siste hjemover.

Forberedelser for betongkai

El17 med B7-vogner på vei mot Solberg

Smalsporstillverk ved Solberg

Frontpanel ved Rongmoåsen