Torsdag 6. oktober 2005

8 medlemmer møtte. Det gamle kjøleskapet ble båret ut av lokalet. Vi fikk (endelig) laget en loftsluke, og 2 stykker hadde kjøpt inn mer materialer slik at underlagsbyggingen kunne fortsette. Og denne byggingen fortsatte til nattskiftsgjengen på 4 stykker dro hjem ved ett-tiden.