Torsdag 30. januar 2003

Første kjørekveld i 2003. 7 medlemmer stilte, både med materiell og kjøreglede. De fleste tog ble fremført i ordnede former, første større «ulykke» skjedde først like før midnatt, da et tog mistet et par vogner på en uoversiktlig strekning, neste tog hadde kort avstand og stor fart…..
Ellers er det gledelig å merke seg at fjellsporet nå er farbart med selv de lengste vogner, se bilde.
Deler av lokalet er nå ryddet og det begynner å bli klart for bygging av nytt anlegg.