29. april 2017

Litt kjøring på en lørdag formiddag, 4 medlemmer og en gjest tilstede. Det meste av materiellet denne dagen var norsk, men det var også tyske tog å se.

Mange skiftetraktorer i stallen

Kjøring av tømmer til Høvleriet

Forsyning av råvarer og emballasje til Larsens Tapperi

Godstog gjennom Mjøndalen

Godstog på Solberg

Venter på utkjør

BR120 med tysk passasjertog

Ferdig opplastet

3.609 på Mjøndalen

Ved Solberg godshus