Torsdag 2. januar 2003

Første klubbkveld i det nye året, med ganske godt frammøte. Det ble bygget litt på anlegget, litt ballastering av blant annet Thomas og Bjørn Runar. God stemning også rundt bordet hvor pølsene ble fortært. Det ble vist ferievideo fra tog i Frankrike og Sveits. Det var ganske kaldt i togrommet, så mye av tiden ble tilbrakt i sosialrommet.

Thomas ballasterer