Torsdag 14. desember 2006

7 medlemmer og en gjest var innom. Også denne kvelden benyttet vi en del av tiden til hyggelig prating og diskusjon omkring sportraséer. Men det ble også tid til litt kobling, landskapsbygging rundt lokstallen på Rognmo samt utprøving av ideer omkring bygging av plattformer på Solberg. Nattskiftet holdt ut til en stund etter midnatt. Ideutprøving, plattform Solberg stasjonLokstallen ble hevet 1mm og fikk landskap rundt seg…