10. desember 2009

8 medlemmer møtte også denne uke. Det ble arbeidet på Høvleriet, ved Mjøndalen, i kjøkkenkroken, ved godsområdet samt koblet ledninger til lys i stillverket på Mjøndalen. Nattskiftet fortsatte også etter midnatt. fjellskråningen malt og bestrødd med grasslodding av lys i stillverk.