12. mai 2016

15 medlemmer og 1 gjest var innom. Vi fikk bl.a. plantet ut en del hjemmebygde furutrær, lagt mer kork og litt spor ved Sigdal samt drevet veiarbeide ved Mjøndalen. Det ble også satt i gang utbedringsarbeider på panelet ved badestranden. I sosialrommet ble det vist togfilmer.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

Veiarbeide ved Mjøndalen

Spor og sporunderlag ved Sigdal

Furutrær og annet grønt ble montert

Utbedringsarbeide ved badestranden