28. november 2013

Kjørekveld, med 20 medlemmer og et stort antall gjester innom. Mye folk, mye tog, god trafikkavvikling og lettsprengte pølser.
Trafikken stilnet av før midnatt.

Klar til avgang fra Rognmo

Tett innpå full stasjon…

Tysk passasjertog

Type 26 med godsvogner på Mjøndalen

Tysk passasjertog klar til avgang fra Rognmo

Strømlinjeformet tysk damplok

Sveitsisk passasjertog på Solberg

Class 121 sandite DMU, klar for innsats mot høstløvet…