25. mars 2010

Kjørekveld, med 17 medlemmer og noen gjester innom. Det var svært tett trafikk til tider, og både Mjøndalen, Solberg og godsområdet var i perioder helt fylt med tog. Norske tog dominerte, men det var også tysk og sveitsisk materiell å se. Etter midnatt stilnet det hele av.

Fra Rognmo stasjon

Fra Mjøndalen stasjon