11. november 2010

10 medlemmer var innom i løpet av kvelden. Arbeidsoppgavene var -som de ofte er- fortsettelse fra sist. Godsplattformen ved Solberg ble pusset plan og fargesatt, gjerdet langs yttersvingen ble forlenget og malt, byggingen av stasjonsbygningen på Mjøndalen fortsatte og det ble koblet flere ledninger under godsområdet. I tillegg ble det også satt opp flere holdere til håndkontrollere samt satt på plass innervinduet i sosialrommet. Nattskiftet fortsatt også etter midnatt.

Godsplattformen fikk farge

Mjøndalen stasjon

Flere nye holdere for håndkontrollere

Gjerde langs yttersvingen