30. juli 2015

Kjørekveld, med 15 medlemmer og en gjest tilstede. Norske, tyske, svenske og amerikanske tog var å se på sporene. Trafikkavviklingen gikk greit denne kvelden, selv med bare delvis betjente stasjoner. Når klokken nærmet seg midnatt var alle tog pakket ned igjen.

En scene fra lokstallsområdet

Type 26 med en anstendig godsslerke

Møte mellom to El11, NMJ Superline og Skala Design, Superline til venstre i bildet

Amtrak motorvognsett

Tysk kulltog

RjB 20 med grusvogner på Rognmo

87-motorvogn med «koffert»

Langt tysk passasjertog på Solberg

Svensk Hg-lok

En samling tyske dampere ved kullpåfyllingen

86-motorvogn i spor 1 på Solberg

Skifting på Rognmo

En 11-maskin med gods ruller inn i spor 2 på Mjøndalen

Svensk passasjertog

Tysk BR215 med passasjervogner

Skifting ved sagbruket