Torsdag 5. august 2004

5 medlemmer, men få verktøykasser… I tillegg til pølsespising, brusdrikking og skravling, ble deler av Rognmo farvelagt.
De siste ga seg noe før midnatt og gikk ut i den varme natten.

Rognmo ble grønnere

Rognmo ble grønnere