9. september 2021

Byggekveld, med 5 medlemmer til stede og som alle tok i et tak for å bringe anlegget videre fremover. Det ble jobbet med vei, detaljering og belysning på Rognmo, det ble jobbet langs tunnelen ved Kobbarvik og det ble jobbet med det lille boligfeltet som kommer nedenfor Fossli.
Det var ingen nattskift, de tre siste dro hjem kl. 2300.

Detaljering utenfor og lys inni brakka på Rognmo

Testmontering av steinmur ved Kobbarvik

Arbeid med boligfeltet nedenfor Fossli

Veiarbeide i fugleperspektiv – på Rognmo