8. november 2018

Byggekveld, med 14 medlemmer og en gjest tilstede. Det ble jobbet med fjernstyringen, satt opp signal og signalboks, lagt ballast rundt svingskiven ved Fossli, hevet nivået rundt sporene på Fossli, jobbet med landskap og belysning ved Sigdal, reparert en vekselstyring på Sigdal samt gjort diverse detaljering. Noen tog ble også prøvekjørt.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

Hvem kan nå dette være (ved jordet med hesjene)?

Signalboks ved Kobbarvik

Nytt signal mellom Mjøndalen og Kobbarvik

Det ble arbeidet både rundt Fossli stasjonsområde og svingskive