Torsdag 17. april 2008

9 medlemmer var innom i løpet av kvelden. Det ble gjort mye viktig arbeid foran neste ukes kjørekveld: Vi fikk koblet opp et midlertidig bryterpanel for 3 veksler ved godsbanegården, et kjørekontrollerpanel ble montert ved siden av, to «døde» skinnebiter på Rognmo ble fikset og inne på sosialrommet ble bryterpanelet for innkjør Sigdal flyttet slik at det kan betjenes av Txp Sigdal. Ellers ble det montert to nye veksler og en del spor på godsbanegården. Den første meteren med H0m-spor ble også montert, mesteparten av veien som 3-skinnespor. Vi er i gang med smalsporleggingen!
Nattskiftet jobbet videre også etter midnatt.