7. juli 2011

11 medlemmer møtte. Vi fikk bygget videre på sportraseen under Mjøndalen, fjellskråningen ved Solberg, inspeksjonsgraver i lokstallen samt fjellskråningen ved nødutgangen. Vi fant også tid til prøvekjøring av noen tog.
Det var ingen nattskift, vi stengte døren et kvarter før midnatt.

Fjellskråningen ved Solberg

Måling og saging...

Fjellskråningen ved nødutgangen