31. august 2022

På den siste dagen i august samlet 9 seg til den vanlige kjøring, kake og kaffesamling. Det var stort sett norske modeller med innslag av svenske og tyske typer. Det var en avslappet kjøring med innlagt prating og kaffe. De siste forlot lokalet rundt 1400.

Tekst og foto: Bodvar Haugland

Diverse godsvogner under behandling på Mjøndalen

El 1 med godstog

El 10 venter på vogner

Stockholmstoget klargjøres før avgang

Stor oppgave med ny pukk på jernbanen

Stortysker avgår med et godstog

Utprøving av lokaltogsmateriell