Torsdag 26. april 2007

Kjørekveld, med 8 medlemmer og et par gjester tilstede. Trafikkavviklingen foregikk i temmelig ordnede former denne kvelden. Materiellet som ble kjørt var norsk, amerikansk og tysk. De siste låste døren etter seg og dro hjem litt før midnatt. På vei mot SolbergTogmøte på Gystad st.

På vei mot Solberg
Togmøte på Gystad st.