5. november 2011

Tre mann gjorde en ekstrainnsats i klubben denne lørdagen. Blant arbeid som ble utført kan nevnes at det ble montert gjerde ved plassen rundt der bensinstasjonen skal ligge.

Det ble montert gjerde langs muren ved bensinstasjonen