Torsdag 25. august 2005

Kjørekveld, med hele 13 medlemmer og en mengde gjester innom. Det var svært tett trafikk denne kjørekvelden, som blir den siste på en stund. Gøy å se at så mange kom for å ta et siste farvel med de gjenværende DMJK-modulene. Tid til pølser, brus og en god prat hadde vi også. De fem siste avsluttet kjøringen og mimringen ved 0130-tiden og dro hjem.

Siste passasjertog fra nedrivingstruede Fjell stasjon

Litt for stor for svingskiven…

Avsporing

Samling ved Rognmo

Mange folk til stede