6. juni 2018

Det møtte 5 personer til rullatorkjøring i et ikke altfor varmt lokale når en tenker på temperaturene tidligere i uken. Det ble kjørt med norsk, svensk og tysk materiell hvor hovedvekten lå på godskjøring. I løpet av tiden fikk vi besøk av mellom 30 og 40 elever som var på et opplegg i forbindelse med Solberg Spinderi. De kom i fem puljer så det ble ikke altfor trangt i lokalet. Det var bare tilfeldigheter at de dukket opp.

Tekst og foto: Bodvar Haugland

Gystad HøvleriBane prøvetur

Svenske lok til Svenske Flaggans dag

Di3 Mjøndalen

Dovregubbe og Di3 klar til innsats