2. november 2023

12 medlemmer og en gjest var innom. Av arbeid som ble gjort denne kvelden kan nevnes utplanting av gresstuster på havna, kobling av veksel på Høvleriet samt utbedring av en spenningsløs vekseltunge på Solberg Skifte. Flere tog ble også fremført.
Det var ingen nattskift, sistemann dro hjem før klokken 23.

Gresstuster ved havnespor

Veksel på Høvleriet ble koblet opp

Ett av kveldens lokomotiver