1. juli 2010

6 medlemmer møtte denne gang. Det ble bygget litt videre på fjellet i svingen ved Solberg, to personer koblet ledninger under anlegget, én loddet sammen skinnebiter til stoppbukker og én laget landskap ved nødutgangen. Nattskiftet fortsatte også etter midnatt.

Landskap rundt hengslene ved nødutgangen

En masse ledninger skulle kobles