16. oktober 2014

14 medlemmer og en gjest var innom. Det ble jobbet på mange områder, som for eksempel snekringsarbeider ved Sigdal, arbeid med Solberg sentrum, kobling av ledninger med påfølgende prøvekjøring av vendesløyfen i oppstillingsområdet, malearbeid på bakgrunnen ved Solberg, arbeid med en holdeplass i sosialrommet samt montering av 13 kjøreledningsmaster. Flere tog ble også prøvekjørt.
nattskiftet fortsatte etter midnatt.

«Elektrifisering» av strekning mot Mjøndalen

Et stadig mer detaljert Solberg sentrum

Flere og flere reisende finner veien til Solbergs plattformer

Malingsarbeider på bakgrunnen