15. desember 2016

11 medlemmer møtte til årets siste byggekveld. Det ble koblet ledninger under smalsporstasjonen, montert inn en klokke ved stillverket på Mjøndalen og plassert ut noen nye Preisere. Ved Sigdal jobbet to mann med ballastering av sidespor. Noen tog ble også prøvekjørt.
Nattskiftet jobbet med oppdatering av PC.

En eldre herre hviler litt på benken før han tar fatt på bakken

Ballastering av sidespor på Sigdal

Klokke ved Mjøndalen