23. april 2015

Godt fremmøte, hele 15 medlemmer var innom. Det ble bl.a. jobbet med detaljering ved Solberg industriområde, oppmåling av kjørestrekninger, kabling av smalspordelen og landskapsarbeid i sosialrommet. Innervinduene ble pakket bort for sommeren og brua satt tilbake for neste ukes kjørekveld. Flere tog ble også prøvekjørt, deriblant en prototype av et 73-sett.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

I sosialrommet ble en fjellknaus fjernet

En scene fra Solberg industriområde

Innervinduer ble fjernet for sommeren

Prototype 72-sett (foto: Morten Pelle Korsmo)

Prototype 72-sett (foto: Morten Pelle Korsmo)

Prototype 72-sett (foto: Morten Pelle Korsmo)

Prototype 72-sett (foto: Morten Pelle Korsmo)