9. juli 2020

Bygge/rivekveld, med 7 medlemmer til stede. Det ble jobbet videre med landskap utenfor Mjøndalen, sporet mellom Mjøndalen og Kobbarvik ble ferdig ballastert og Larsens Tapperi fikk på plass neonskiltet sitt. På rivningsfronten ble lokalets trangeste punkt adskillig utvidet da enden på Rognmo stasjon ble kappet av. En del spor ble også revet opp.
Det var ingen nattskift, de tre siste dro hjem 2315.

Enden på Rognmo ble kappet av og spor revet opp

Neonskilt på Larsens Tapperi

Fremskritt med landskapsunderlag ved Mjøndalen

Siste biten av sporet ved Kobbarvik ble ballastert