2. mai 2013

Så var det byggekveld igjen, vi var 11 medlemmer og en rekke gjester. Det ble snekret, arbeidet med fjernstyringen, jobbet videre med veien rundt lokstallen, lagt spor ned mot oppstillingsområdet samt malt videre på bakgrunnen ved broen. Noen tog ble også prøvekjørt.
Nattskiftet fortsatte også etter midnatt.

Snekring av plater for bakgrunn

Vei rundt lokstallen

Legging av spor ned mot oppstillingsområde

Prøvekjøring av nytt lok