Torsdag 19. juni 2008

5 medlemmer denne kvelden. Arbeidet som ble utført var hovedsaklig sporarbeide, på to områder: Godsområdet ved Solberg og ved sporene som skal gå under Mjøndalen. På sistnevnte sted ble det klargjort for festing av en veksel, på godsområdet kom nok et nytt spor til og et annet ble ballastert. Det var ingen nattskift denne uke, de to siste dro hjem så tidlig som 20 minutter over midnatt.