Torsdag 8. mai 2008

Det var et noe mer beskjedent fremmøte denne kvelden etter at to «faste» hadde meldt avbud, 4 personer var innom. Vi fikk koblet opp flere midlertidige brytere til vekselmotorer på godsbanegården, det nygipsede fjellet i sosialrommet fikk farge og første lag med «grønt». Videre fikk vi satt inn en dekoder i ett nyinnkjøpt bruktlok som et medlem hadde med, et annet medlem monterte inn Faulhabermotor (SB Modellbau) i sin El13. De siste medlemmene dro hjem faktisk noe før midnatt.