1. februar 2023

Det var 8 seniorer som møtte opp til den tradisjonelle kjøringen etter klubbens kjøretorsdag. Det var en del trafikk samt at vi også fikk nytt kake og kaffe. Litt hikke i bruken av signalene samt en del utfordringer i komputerne, gjorde at vi fikk en del kjøring på rødt. Disse problemene ble dog fort løst slik at trafikken gikk i henhold til jernbanens sikkerhetsreglement.

Tekst og foto: Bodvar Haugland

Di 3 med teak vogner og B 7 vogner i bakgrunnen

El 1 venter på neste tur

El 13 med et kort passasjertog

Type 21 passerer Mjøndalen i kveldingen

Tysk BR 85 med godstog